Zapoj sa dovýzieva získaj odmeny🏆
Development
Hackathon

Digitálne dvojča mesta Prešov

Opis témy hackathonu

Vytvor inovatívny koncept modelu mesta, ktorého podstatou je možnosť modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite.

V prvotnej fáze pôjde o návrh konceptu v niektorej z oblastí, ktoré vstupujú do chodu a riadenia mesta. Mesto Prešov však v budúcnosti predpokladá existenciu komplexného riešenia – dátovej a riadiacej platformy

Očakávaný koncept navrhnutý počas hackathonu musí:

 • Vychádzať z reálneho mestského prostredia
 • Zohľadňovať súčasný stav dostupnosti dát
 • Rátať s možným rozširovaním a byť škálovateľný
 • Obsahovať API na detekciu zmien v údajoch

Dáta dostupné pre hackerov počas hackathonu

Katalóg otvorených dát

(aj na DATA.GOV.SK), ktoré sú vytvárané pri výkone činností z jednotlivých kompetencií miestnej samosprávy Mesta Prešov

Zobraziť katalóg

Katalóg otvorených dát

Katalóg otvorených priestorových (geografických) dát

Zobraziť katalóg

Challenges - výzvy hackathonu

Výzva pre hackerov

Vytvor realizovateľný detailný koncept / prototyp pre digitálne dvojča pre mesto Prešov, ktorý poskytne zlepšené služby a efektívnejšie riadenie pre obyvateľov a mestskej správy v jednej zo spomenutých oblastí.

Tématické okruhy, v ktorých mesto Prešov predpokladá vytvorenie konceptov pre digitálnu dvojičku:

 • Systém pre ukladanie a zber dát z komunikačnej platformy a call centra
 • Urbanizácia a plánovanie na základe demografického vývoja v meste
 • Zobrazenie vrstiev a regulačných listov územného plánu
 • Energetika a spotreba energií mestských budov resp. budov mestských organizácií
 • Riadenie statickej a dynamickej dopravy
 • Komplexné monitorovanie a vyhodnocovanie životného prostredia (teploty, kvality ovzdušia, hlučnosti, množstva slnečného svitu a pod.
 • Bezpečnosť a predikcia nebezpečných situácií a javov
 • Odpadové hospodárstvo (triedený odpad, množstvový zber, veľkokapacitné kontajnery, koše na psie exkrementy a pod.)
Chcem sa zúčastniť

Free post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tincidunt sit venenatis, vulputate tristique fringilla ut. Vitae pulvina.

Pridať