Zapoj sa dovýzieva získaj odmeny🏆
Design
Hiring výzva

Zúčastni sa výzvy dizajnu digitálnych produktov

V čom spočíva výzva?

Prvým krokom je vytvorenie produktového dizajnu pre natívnu mobilnú aplikáciu vo Figme, kde dizajnéri predvedú svoje zručnosti.
Druhým krokom je vytvorenie prezentácie a prezentovanie dizajnu ostatným, čím sa overia prezentačné schopnosti dizajnéra.

Uzávierka prihlásenia je 20. 10. 2023 o 9.00 h.

No alt text provided for this image

O čom bude zadanie?

Je to zatiaľ tajomstvom. Výzva bude zverejnená 23. 10. 2023 o 9.00 h, po sformovaní skupiny súťažiacich.

Koľko mám času na zadanie?

Čas na vypracovanie zadania predstavuje 31 dní. Svoj návrh teda musíš najneskôr 23. 11. 2023.

Ako sa môžem stať víťazom?

Každý dizajnér dostane 6 minút na prezentovanie návrhu, pričom bude hodnotený odbornou porotou a ostatnými dizajnérmi. Za víťaza bude vyhlásený dizajnér s najvyšším počtom bodov.

Chcem sa zúčastniť

Free post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tincidunt sit venenatis, vulputate tristique fringilla ut. Vitae pulvina.

Pridať